17.05.31_db_biopaliwa - baner promocyjny

Cel studiów podyplomowych

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny a także ekonomiczny i prawny. Przewidziane są również zajęcia praktyczne dotyczące dokumentacji planistycznej oraz zajęcia studyjne w instalacjach OŹE.

Czas trwania studiów

2 semestry

Organizacja studiów

Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki od 17.00 oraz w soboty. W niedziele jedynie sporadycznie, w razie konieczności. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie. Będą to dwa wyjazdy całodniowe  w ramach przedmiotu Zajęcia studyjne w elektrowniach OŹE (jeden w obrębie województwa zachodniopomorskiego, drugi, zagraniczny do Niemiec) oraz jeden czterogodzinny wyjazd do biogazowni Pomorzany w ramach przedmiotu Biopaliwa – wiadomości ogólne.

biopaliwa 2

Kontakt

Kierownik studiów: dr Małgorzata Świątek, malgorzata.swiatek@univ.szczecin.pl, 91-444-25-26

Sekretariat: mgr Magdalena Klimaczak; magdalena.klimczak@usz.edu.pl; 91-444-25-25 (7.15 – 15.15), sierpień – przerwa    urlopowa

Więcej na stronie: http://ekologia.usz.edu.pl/

słoma na polu Tomaszowice Milocin
Pellet
Elektr-Szczecin
biopaliwa_ulotkaS1
biopaliwa_ulotkaS2