17.05.31_db_biopaliwa - baner promocyjny

Cel studiów podyplomowych

Na studiach podyplomowych słuchacze zostaną zapoznani m.in. z innowacyjną metodą pozyskiwania wysokoenergetycznego biopaliwa z mikroorganizmów samożywnych. Zostanie im przekazana wiedza dotycząca odnawialnego potencjału energetycznego województwa zachodniopomorskiego (klimatycznego, hydrologicznego, geotermalnego i biopaliwowowego) umożliwiającego zwiększenie niezależności energetycznej (bezpieczeństwa energetycznego) województwa oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt przestrzenny a także ekonomiczny i prawny. Przewidziane są również zajęcia praktyczne dotyczące dokumentacji planistycznej oraz zajęcia studyjne w instalacjach OŹE.

Czas trwania studiów

2 semestry

Organizacja studiów

Zjazdy będą odbywały się dwa, ewentualnie trzy razy w miesiącu – w piątki od 17.00 oraz w soboty. W niedziele jedynie sporadycznie, w razie konieczności. Zajęcia terenowe będą prawdopodobnie przeprowadzone w dni powszednie. Będą to dwa wyjazdy całodniowe  w ramach przedmiotu Zajęcia studyjne w elektrowniach OŹE (jeden w obrębie województwa zachodniopomorskiego, drugi, zagraniczny do Niemiec) oraz jeden czterogodzinny wyjazd do biogazowni Pomorzany w ramach przedmiotu Biopaliwa – wiadomości ogólne.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

JEDYNIE 485 zł za semestr. Kwota ta będzie mogła być uiszczona w dwóch ratach (po 242,50 zł każda).

 

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez US odbywa się elektronicznie na stronie: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php od 12 czerwca do 21 września 2018 r.

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji:

·           podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępny na stronie podyplomowe.usz.edu.pl, zakładka: kandydaci);

·           zdjęcie dowodowe;

·           poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

·           poświadczona przez uczelnię (osobę przyjmującą dokumenty) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych przynajmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich);

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk o Ziemi, ul. Mickiewicza 16, 70-383 Szczecin, pok. 309, ew. 310 – pani Magdalena Klimczak, w razie nieobecności – pani Małgorzata Świątek

Termin przyjmowania dokumentów:

10 – 21 września 2018 r.

Ogólne zasady warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński są publikowane na stronie: http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/

 

UWAGA!  Na studia możemy przyjąć jedynie 22 osoby, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

biopaliwa 2

Kontakt

Kierownik studiów: dr Małgorzata Świątek, malgorzata.swiatek@univ.szczecin.pl, 91-444-25-26

Sekretariat: mgr Magdalena Klimaczak; magdalena.klimczak@usz.edu.pl; 91-444-25-25 (7.15 – 15.15), sierpień – przerwa    urlopowa

Pobierz ulotkę

słoma na polu Tomaszowice Milocin
Pellet
Elektr-Szczecin
BIOZE 1
BIOZE 2