Kierunki studiów

wnoz_logo_brazowe

W Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzone są zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach:

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Pomellen zajęcia z sedymentologii 2014

Geologia – studia stacjonarne II stopnia

Studia podyplomowe

Nasze studia mają klimat!

ects
logo_MOST
erasmus_2