Badania biostratygraficzne prowadzone w Pracowni Stratygrafii i Geologii Historycznej skupiają się na najwcześniejszym zapisie kopalnym fitoplanktonu krzemionkowego – okrzemek oraz krzemowiciowców, szczególnie z obszarów arktycznych:

McCartney, K., Witkowski, J., Harwood, D.M. (2010). Early evolution of the silicoflagellates during the Cretaceous. Marine Micropaleontology 77, 83-100. doi: 10.1016/j.marmicro.2010.08.001

McCartney, K., Witkowski, J., Harwood, D.M. (2011). Unusual assemblages of Late Cretaceous silicoflagellates from the Canadian Archipelago. Revue de Micropaléontologie 54, 31-58. doi: 10.1016/j.revmic.2010.08.002

McCartney, K., Witkowski, J., Harwood, D.M. (2011). Late Cretaceous silicoflagellate taxonomy and biostratigraphy of the Arctic Margin, Northwest Territories, Canada. Micropaleontology 57, 61-86.

Witkowski, J., Harwood, D.M., Chin, K. (2011). Taxonomic composition, paleoecology and biostratigraphy of Late Cretaceous diatoms from Devon Island, Nunavut, Canadian High Arctic. Cretaceous Research 32, 277-300. doi: 10.1016/j.cretres.2010.12.009

McCartney, K., Witkowski, J., Kulikovskiy, M. (2014). Early Campanian silicoflagellates from the Ural Federal District, Russia: a taxonomic and biostratigraphic reexamination of the A. P. Jousé sample suite. Micropaleontology 60, 543-556.