W Zakładzie Geologii Morza realizowane są następujące zagadnienia badania:

– zastosowanie metod akustycznych i sejsmoakustycznych w badaniach geologicznych i paleogeograficznej rekonstrukcji rozwoju zbiorników wodnych oraz podwodnej archeologii;
– litologia, mineralogia i geochemia osadów jeziornych;
– geoturystyczne wykorzystanie zbiornikó antropogenicznych

IMG_9647
Jez. Wigry - wizualizacja 3D morfologii dna

Jez. Wigry – wizualizacja 3D morfologii dna wykonana na podstawie wyników 1400 km echosondaży. A. Osadczuk

Weryfikacja i reinterpretacja wyników badań zanieczyszczenia osadów jeziornych metalami ciężkimi, biogenami i związkami organicznymi oraz opracowanie ujednoliconej metodyki w tym zakresie w oparciu o analizy osadów dla zbiorników zaporowych i jezior, dla których zachodzi potrzeba przystąpienia do ich rewitalizacji na podstawie badań w wybranych zbiornikach wodnych – praca pilotażowa

Mapa litologiczna osadów dna Zalewu Szczecińskiego

Litogeneza i geochemia osadów dna i strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego

Zawartość rtęci w Jeziorze Jamno
Jez. Wigry - sejsmogram paleoosuwiska

Jez. Wigry – przekrój sejmiczny 5 kHz ujawniający paleoosuwisko. A. Osadczuk

Jez. Drawsko - echogram 28 kHz

Jez. Drawsko – echogram 28 kHz ujawniający paleorelief dna jeziora. A.Osadczuk

Zawadzki_ryc_2

Zawadzki D., 2013. Wykorzystanie zalanych kamieniołomów i wyrobisk pokopalnianych w turystyce specjalistycznej – nurkowanie rekreacyjne. [W:] Współczesne problemy badań geograficznych, Borówka R.K., Cedro A., Kavetskyy I. (red.). Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Szczecin, s. 255-267.