KULE

W Zakładzie Geologii i Paleogeografii prowadzone są m.in. badania w zakresie:

Ewolucji organizmów i paleoekologii w jurze
Skamieniałości Jury Częstochowskiej
Ewolucji życia na Ziemi
Paleoekologii, szczególnie z zakresu pasożytnictwa i patologii
Biomechaniki szkieletu bezkręgowców i mechaniki jego uszkodzeń w procesie diagenezy
Fauny i paleogeografii oligocenu Pomorza Zachodniego i obszarów przyległych
Archeocjatów

poster8

Sztajner P., 2008: Nagromadzenia fauny w piaskach szczecińskich (oligocen, rupel). I Polski Kongres Geologiczny, Kraków.

Prezentacja składu taksonomicznego okazów zachowanych w kulach szczecińskich i nagromadzeniach, oraz rekonstrukcja warunków sedymentologicznych powstawania akumulacji.

Sztajner P., 2012: Wzory barwne kopalnych mięczaków Pomorza Zachodniego. IV Konferencja Naukowa Młodzi w paleontologii, Sopot.

Przedstawienie okazów paru gatunków jurajskich mięczaków z zachowanymi śladami ubarwienia.

FILE2994

Białek D., Raczyński P., Sztajner P., Zawadzki D., 2007. Archeocjaty wapieni wojcieszowskich. Przegląd Geologiczny, 12 (2): 1112-1116.

ryc 6

Sztajner P., 2011: Schronienie czy pułapka? Życie i śmierć czterech jurajskich małżów.  III Konferencja Naukowa Młodzi w Paleontologii „Palntae et animalia in silico”, Kraków.

Poster przedstawia, w żartobliwej formie, rekonstrukcję autekologii dwóch gatunków małżów Pholadomya na podstawie przedwojennego znaleziska z Pomorza Zachodniego.

MP3