ects

Koordynator Wydziałowy: dr Krystyna Osadczuk
osadczuk@univ.szczecin.pl

Geografia: dr Andrzej Osadczuk
andros@univ.szczecin.pl

Geografia – studia III stopnia: dr hab. prof US Anna Cedro
abcania@univ.szczecin.pl