Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Studenci, absolwenci oraz pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z możliwości, jakie daje Program w ramach Akcji Kluczowej 1: mobilność edukacyjna.

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie, na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z dwóch rodzajów mobilności: Wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA) oraz Wyjazdów w celach szkoleniowych (STT).

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl