W pracowni badań czwartorzędu realizowane są następujące zagadnienia badawcze:

– rekonstrukcje przemian środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie na podstawie wyników wielodyscyplinarnych badań osadów bagiennych i jeziornych (analizy sedymentologiczne i geochemiczne, analiza szczątków makroskopowych roślin i zwierząt, analiza pyłkowa)
– wpływ antropopresji na funkcjonowanie i przemiany środowiska przyrodniczego w przeszłości
– zanieczyszczenia osadów dennych (geochemia środowiska) – przyczyny, skutki, migracje zanieczyszczeń, interakcje w ekosystemie
– wykorzystanie wyników badań georadoarowych i LIDAR w rozpoznawaniu osadów i struktur geologicznych
– badania petrograficzne glin zwałowych (analiza eratyków)

DSCF4148
4rzed

Borówka R.K., Mianowicz K., Skowronek A., Osadczuk A., 2015: Holocene lagoonal sedimentation under conditions of constant water level rise of the non-tidal sea as recorded in the deposits from the Szczecin Lagoon, NW Poland. 31st IAS Meeting of Sedimentology 22-25 June, Krakow

Mianowicz K., Cedro B., 2013. Holoceńskie zdarzenia paleohydrologiczne, zarejestrowane w subfosylnych osadach okolic Mrzeżyna (środkowa część Wybrzeża trzebiatowskiego). W: Florek W. (red.) Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, 10. Słupsk, str. 99-117.