24-28 X 2016

silico

4th International Workshop on Siliceous Microorganisms

Po raz czwarty na Wydziale Nauk o Ziemi – a po raz pierwszy w Geocentrum US – w dniach 24-28 października 2016 roku odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Organizmów Krzemionkowych.

Wszystkich zainteresowanych – studentów i pracowników – zapraszamy na wykład otwarcia pt. „The giant diatom dump: tracking the diatoms of the stratified and sub-surface waters”, który w poniedziałek 24 października o godzinie 9:00 w sali 317 CDBNP US wygłosi prof. Alan Kemp.

Na pozostałe wydarzenia obowiązywały zapisy.

10 X 2016

Hainan paleodelta

Evolution of the ‘Hainan Delta’ as response to the paleo-environment since the Late Pleistocene at the South China Sea’s northwestern shelf (ERES)

Ewolucja „delty Hainan” na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmiany od późnego plejstocenu (ERES)

International workshop (Polish-German-Chinese)

Dowiedz się więcej o projekcie ERES