logo_muzeum_geologiczne_us
Kierownik Muzuem Robert Wozinski

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego działa przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych

W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem COVID-19 ekspozycja jest czynna w reżimie sanitarnym z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami.

Zapisy na warsztaty, lekcje geologii i zwiedzanie z przewodnikiem:

dr Robert Woziński

e-mail: muzeum@usz.edu.pl
tel.:+48 91 444 24 26
ul Mickiewicza 16a 70-383 Szczecin

Interaktywna Sala Edukacji Geośrodowiskowej  – sala 101 (za czytelnią)

Zapraszamy indywidualnych zwiedzających oraz zorganizowane grupy.
Wstęp na wszystkie wystawy w Muzeum jest bezpłatny!

Historia muzeum

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego zostało założone 9 czerwca 1994 roku. Pierwszym organizatorem był dr Stanisław Piotrowski, który kierował Muzeum w latach 1994 – 2001. W latach 2001 – 2015 kierownikiem był dr Bernard Cedro.
Pierwszą siedzibą Muzeum były pomieszczenia w piwnicach Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego (1994-2006).
Muzeum jest Członkiem Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Ponadto zostało ono wpisane do Rejestru Muzeów Świata: K.G.Saur Verlag GmbH & Co. KG, Munich, Germany:
Internal data code: 19001151
Subjects: geology, ecology, environmental protection.

C5D_3643
C5D_3614

Cele placówki

Organizacja stałych i czasowych wystaw geologicznych;
Organizacja prelekcji i odczytów dla młodzieży szkół podstawowych, średnich oraz studentów zainteresowanych problematyką nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii;
Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony litosfery;
Organizacja czasowych wystaw związanych tematycznie z naukami przyrodniczymi;
Organizacja czasowych wystaw dla twórców amatorów.

Zbiory Muzeum

Liczba okazów: ponad 8000
minerały – 750
skały – 1000
inne – kolekcja piasków 650
skamieniałości – 5500
meteoryty – 11

Ważniejsze kolekcje

Kolekcja piasków z plaż i pustyń całego świata;
Kolekcja skał z formacji Isua ze zbiorów prof. Manfreda Schidlowskiego;
Konkrecje polimetaliczne;
Kolekcja kul szczecińskich i skamieniałości oligoceńskich;

C5D_3659
Ekspozycja

Wystawy stałe

Systematyka skał i minerałów;
Meteoryty i tektyty;
Minerały fluorescencyjne;
Systematyka skamieniałości;
Powstawanie skamieniałości;
Życie mórz i oceanów;
Piaski świata;
Historia geologiczna Regionu Bałtyckiego;
Kule szczecińskie;
Konkrecje polimetaliczne;
Przegląd skał i minerałów z wybranych lokalizacji świata (Czechy, Hiszpania, Francja, Spitsbergen, Góry Kaczawskie).

Wystawy czasowe

Minerały z kolekcji Beaty Zielińskiej XII 2004 – XII 2005
Skrzemieniałe szczątki roślin i drewna. V 2002 – II 2006
Skamieniałości jury, Przemysław Sztajner, Szczecin, II 1999  – nadal
Skamieniałości w kulach szczecińskich. IX 2002 – nadal
Zęby mamutów. IX 2002 – nadal
Skamieniałe szczątki ryb. IX 2002 – nadal
Skały z wypraw Ludomira Mączki II 2006 – V 2006
Narzędzia kamienne XII 2004 – XII 2006
Amonity z kolekcji Edwarda Noniewicza XII 2005 – XII 2006
Szczątki gadów (dinozaury) i płazów (Metapozaury) z Krasiejowa II 2006 – XII 2006
Skały z formacji Isua (jedne z najstarszych skał na świecie) II 2006 – XII 2006
Minerały Afryki z kolekcji Beaty Zielińskiej, Jakuba Witkowskiego i Dominika Zawadzkiego

TD_Muzeum_Geologiczne_001
C5D_1176
C5D_3608
C5D_1175
do ulotki
C5D_3635

Placówki edukacyjne, które odwiedziły Muzeum Geologiczne: