W Zakładzie Paleooceanologii realizowane są następujące zagadnienia badawcze:

Badania nad mikroglonami morskiej strefy litoralnej jako potencjalnym źródłem materiałów i energii;
Projektowanie nowych materiałów na bazie związków organicznych wydzielanych przez komórkę.

Biotechnologia 1

Badania nad mikroglonami morskiej strefy litoralnej jako potencjalnym źródłem nowych materiałów i odnawialnej energii.

Badania nad tzw. produktami komórkowymi, czyli związkami organicznymi wydzielanymi przez okrzemki oraz nad lipidami, które są produktami zapasowymi dla okrzemek będą prowadzone w oparciu o istniejącą w Zakładzie hodowlę okrzemek. Z lipidów ekstrahowane będę komponenty biopaliw.

Nasze badania nad zawartością lipidów prowadzono są dwutorowo. Po pierwsze koncentrują się wokół hodowli poszczególnych gatunków, a ich celem jest uzyskanie dużej masy okrzemek oraz lipidów. Pod tym kątem badane są szczepy okrzemek zarówno morskich, jak i słodkowodnych. Po drugie prowadzimy badania nad zmianami zawartości lipidów w zależności od cyklu życiowego okrzemek. W tym przypadku badania prowadzone są na szczepach, które podlegają w hodowli procesowi rozmnażania płciowego.

Natomiast badania składu chemicznego tzw. produktów komórkowych prowadzone są w oparciu o hodowlę gatunków wytwarzających styliki. Są to morskie taksony bentosowe należące do rodzajów Opephora, Pseudostaurosira i Achnanthes. Ekstrakcja związków organicznych z hodowli taksonów należących do powyższych rodzajów umożliwiła analizę ich składu chemicznego. Są to wielocukry zbliżone składem chemicznym do chityny.

Biotechnologia