W Zakładzie Geologii Morza realizowane są następujące tematy badawcze:

– powstanie i rozwój geodynamiczny oceanów, w powiązaniu z ewolucją geosystemu;
– litologia, mineralogia i geochemia osadów oceanicznych;
– zależności formowania tlenkowych oceanicznych złóż kopalin metalicznych;
– podstawy racjonalnego zagospodarowania złóż kopalin oceanicznych, zgodnie z Konwencją Prawa Morza (UNCLOS, ONZ) z 1982 r.;
– zastosowanie metod geostatystycznych w określaniu zmienności cech środowiska geologicznego oraz wybranych warunków geologiczno-złożowych;
– badania geologiczne dna Zatoki Beibu na Morzu Południowochińskim.

Baryt 2

Wybrane publikacje

Poster GEOFORUM

Maciąg Ł., Zawadzki D., 2013. Zmienność wybranych metali ciężkich (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w mułach ilastych krzemionkowych wschodniego Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton, IOM N11). VIII Forum Geografów Polskich w Szczecinie; „Geografia wobec problemów zmian globalnych”. Szczecin, 10-11.06.2013 r.,

011

Kotliński R. A., Maciąg Ł., Zawadzki D., 2015. Potential and Recent Problems of the Possible Polymetallic Sources in the Oceanic Deposits. Geology and mineral resources of World Ocean (Геология и полезные ископаемые мирового океана). Kiev, 2(40) ISSN 1999-7566, p. 65-80.

3 001

Zawadzki D., Kotliński R., 2011. Uwarunkowania występowania i rozmieszczenia perspektywicznych nagromadzeń tlenkowych skupień żelazowo-manganowych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Górnictwo Morskie surowcową szansą przyszłych pokoleń, AGH Kraków Górnictwo i Geoinżynieria. Kwart.Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków Nr. 4/1.

001

Depowski S., Kotliński R., Rühle E., Szamałek K.: „Surowce mineralne mórz i oceanów”. Kotliński R., Szamałek K. (Red.). Wyd. Nauk. „SCHOLAR”, Warszawa, 1998.

Wybrane opracowania kartograficzne

Mapa 1

Kotliński R., 2013: Mapa form strukturalnych dna oceanów 1: 25 000 000, INoM, IOM, Szczecin.

mapa2

Kotliński R., 2013: Mapa geodynamiczna oceanów 1: 25 000 000, INoM, IOM, Szczecin

mapa3

Kotliński R., 2011: Mapa osadów oceanicznych 1: 40 000 000, INoM, IOM, Szczecin.

mapa mala 1

Kotliński R., Maciąg Ł., Zawadzki D., 2015: Uproszczona mapa potencjalnych zasobów polimetalicznych oceanów. In: Potential and Recent Problems of the Possible Polymetallic Sources in the Oceanic Deposits. Geology and mineral resources of World Ocean (Геология и полезные ископаемые мирового океана). Kiev, 2(40) ISSN 1999-7566, p. 65-80.

Współpraca w ramach projektów badawczych

Hainan paleodelta

„Evolution of the Hainan delta (South China Sea’s nortwestern shelf) as a response to changes in palaeoenvironment since late Pleistocene” – współpraca z Guangzhou Marine Geological Survey

Więcej o projekcie ERES (kliknij tutaj)