Szkoły / klasy zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o kontakt z mgr Robertem Wozińskim (robert.woziński@usz.edu.pl, muzeum@usz.edu.pl lub 91 444 24 26)

Fantastyczny świat roślin - nasiona roślin uprawnych w powiększeniu

kom_foto_film-009

Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych – zakres i poziom przekazywanych treści dostosowywany jest do możliwości uczniów.

Warsztaty odbywają się w nowoczesnej sali mikroskopowej. Uczestnicy uczą się pracy z mikroskopem stereoskopowym, pod którym można oglądać okazy o wielkości 0,2 mm – kilka centymetrów. Rozpoznają nasiona wybranych roślin użytkowych, ćwicząc spostrzegawczość i zapoznając się z różnorodnością otaczającej nas przyrody.

Maksymalna liczba osób w grupie – 12.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami, prosimy o kontakt z co najmniej 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami.

Rozpoznawanie i preparowanie skamieniałości

Warsztaty z preparowania skamieniałości podczas Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

Zajęcia skierowane przede wszystkim do uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

Uczestnicy warsztatów wcielą się w zawodowych preparatorów skamieniałości – wyposażeni w specjalistyczne narzędzia spróbują oczyścić skamielinę z otaczającej ją skały. Samodzielnie przygotują odciski skamieniałości, dzięki czemu „od podszewki” poznają proces fosylizacji.

Czas trwania – 45 minut (maksymalnie do 1 godziny).

Maksymalna liczba osób w grupie – 10.

Termin warsztatów ustalany jest indywidualnie. Prosimy o kontakt z co najmniej 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami.

Kolejne zajęcia w przygotowaniu

Zapraszamy wkrótce!