Aktualności

 • Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2016/17

  Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2016/17

  W imieniu władz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszamy pracowników i studentów na inaugurację roku akademickiego 2016/2017. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 17 października 2016 roku w auli konferencyjnej (317) w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US o godzinie 10.00. W programie m.in. przekazanie insygniów nowym władzom dziekańskim, immatrykulacja studentów i wykład prof. dra hab. Ryszarda K.Czytaj więcej →

 • Muzeum Geologiczne otrzymało dotację na rozwój z WFOŚiGW

  Muzeum Geologiczne otrzymało dotację na rozwój z WFOŚiGW

  Dokładnie w południe 7 października 2016 r. władze Uniwersytetu Szczecińskiego – Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz Kwestor mgr Andrzej Kuciński – złożyli swoje podpisy na umowie dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego dla celów edukacyjnych i dydaktycznych„. Prawie 130 tysięcyCzytaj więcej →

 • Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty projektu ERES

  Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty projektu ERES

  We wtorek 11 października 2016 roku w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US odbędzie się spotkanie naukowców z Polski, Niemiec i Chin w ramach projektu naukowego „Evolution of the ‘Hainan Delta’ as response to the paleo-environment since the Late Pleistocene at the South China Sea’s northwestern shelf „(ERES). Informacje na temat projektu a także program warsztatów doCzytaj więcej →

 • Zakład Paleooceanologii poszukuje studentów zainteresowanych udziałem w badaniach naukowych

  Zakład Paleooceanologii poszukuje studentów zainteresowanych udziałem w badaniach naukowych

  Zakład Paleooceanologii poszukuje dwóch studentów z kierunków: Oceanografia, Geologia lub Geografia, zainteresowanych udziałem w badaniach naukowych związanych z hodowlą okrzemek! W ramach współpracy: – możliwość rozwoju naukowego, – zdobycie doświadczenia zawodowego, – współpraca w międzynarodowym gronie specjalistów, – możliwość pisania pracy licencjackiej/magisterskiej w Zakładzie Paleooceanologii pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego. Kontakt: Ewa Górecka: ewa.gorecka@univ.szczecin.pl,Czytaj więcej →

Obserwuj nas na:
Facebook
YouTube-icon-full_color
Instagram