logo_szary

Szczecińska Kolekcja Morskich Okrzemek powstała w 2013 roku w Zakładzie Paleooceanologii (Wydział Nauk o Ziemi, US) pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego oraz członków jego zespołu badawczego. Było to możliwe dzięki uzyskaniu finansowania z grantu naukowego nr N/2012/04/A/ST10/00544 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauk w Krakowie.

1(1)

Kolekcja obecnie posiada ponad 1800 szczepów okrzemek i stale się powiększa. Zdecydowana większość wyizolowanych szczepów to gatunki bentosowe pochodzące ze strefy litoralnej rozmaitych miejsc, w szczególności jednak wybrzeży Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego i ich mórz marginalnych oraz zachodniego Pacyfiku.

Cele Szczecińskiej Kolekcji Morskich Okrzemek to przede wszystkim:
– badania filogenetyczne i taksonomiczne morskich okrzemek bentosowych przy użyciu trzech markerów molekularnych (SSU, psbC, rbcL)
– badania bioróżnorodności morskich i brakicznych zespołów okrzemkowych, również tych gatunków o bardzo małych rozmiarach, które umykają podczas wykonywania standardowej analizy diatomologicznej
– badania rozkładu geograficznego (biogeografii) morskich i brakicznych okrzemek bentosowych
– badania cyklu życiowego i rozmnażania płciowego u okrzemek
– wykonywanie eksperymentów ekofizjologicznych z użyciem temperatury, zasolenia oraz soli biogenicznych (N, P, Si)
– ocena przydatności wybranych szczepów okrzemek do produkcji biopaliw oraz biomateriałów.

2(1)
3(1)

Szczepy okrzemek przechowywane są w plastikowych szalkach Petriego z pożywką hodowlaną (WC dla kultur słodkowodnych oraz f/2 dla kultur morskich). Każdy zarejestrowany w kolekcji szczep posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny. Ponadto, dla każdego szczepu wykonywana jest analiza mikrofotograficzna przy użyciu mikroskopu świetlnego (LM) oraz elektronowego (SEM), a także wyizolowany materiał genetyczny DNA.

Wszystkie szczepy znajdujące się w Szczecińskiej Kolekcji Morskich Okrzemek są swobodnie dostępne dla środowiska naukowego, w duchy współpracy i współdziałania

Kontakt:

Kierownik SZCZ Diatom Culture Collection:
Prof. dr hab. Andrzej Witkowski
andrzej.witkowski@usz.edu.pl

Opiekun:
Dr Przemysław Dąbek
pdabek@usz.edu.pl

Obserwuj nas na Facebooku

Facebook
A1099