zdjecie ZPaleo 2

Zakład Paleooceanologii

Zakład Paleooceanologii został powołany decyzją Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP) Uniwersytetu Szczecińskiego w październiku 1997 roku. Strukturalnie został utworzony na bazie Zakładu Oceanografii Biologicznej Instytutu Nauk o Morzu. Od 1997 roku kierownikiem Zakładu Paleooceanologii jest prof. dr hab. Andrzej Witkowski.

Ryc. 4 Naskorupienie kobaltonosne

Zakład Geologii Morza

Zakład Geologii Morza został utworzony i włączony w strukturę Instytutu Nauk o Morzu w październiku 2006 roku. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Ryszard Andrzej Kotliński. Oprócz niego, skład zespołu dydaktyczno-naukowego stanowią: dr inż. Andrzej Osadczuk (adiunkt), dr Dominik Zawadzki (adiunkt) i mgr inż. Łukasz Maciąg (asystent).

DSC_0974 retusz 1

Zakład Geologii i Paleogeografii

Zakład Geologii i Paleogeografii, funkcjonuje od roku 1995; od początku jest kierowany przez prof. dr hab. Ryszarda Krzysztofa Borówkę. Obecnie zatrudnia dwanaście osób oraz pięcioro doktorantów.